У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, в країні введено воєнний стан, який впливає на всі сфери діяльності як фізичних осіб і бізнесу, починаючи з виконання цивільно-правових зобов'язань, закінчуючи неможливістю платниками податків виконувати свої податкові обов'язки.

В березні 2022 року набули чинності закони, які передбачають деякі зміни в аспекті відповідальності платників податків:

  • Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» № 2120-IX від 15.03.2022 р.;

  • Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану» № 2142-ІХ від 24.03.2022 р.;

  • Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» № 2118-IX від 03.03.2022 р.;

  • Закон України № «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» № 2115-IX від 03.03.2022 р.

Враховуючи законодавчі зміни, розглянемо як реагуватиме контролюючий орган на невиконання податкових зобов'язань платником податків в умовах воєнного стану.

Бізнес не штрафуватимуть за несвоєчасне подання та оприлюднення фінансової звітності протягом всього строку дії воєнного стану, а також ще 3 місяці після його припинення чи скасування.

Платники податків мають право подати податкову та іншу звітність протягом 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану. В період дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його завершення не застосовується відповідальність за несвоєчасне подання таких документів до контролюючих органів.

Дане положення стосується податкових, облікових, фінансових, бухгалтерських, розрахункових, аудиторських звітів та будь-яких інших документів, строк подання яких до контролюючих органів, згідно з чинним законодавством, настав, починаючи з 24.02.2022 року.

Необхідно зазначити, що до платників податків не застосовується адміністративна та кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності. Стосовно фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства (застосування штрафів та пені): у відповідності до пп. 112.8.9 ПКУ, які визначають форс-мажорні-обставини, платник податків звільняється від фінансової відповідальності. Таким чином штраф за несвоєчасне подання податкової звітності у період воєнного стану також не застосовується.

Також юридичні особи, які, відповідно до законодавства, зобов'язані оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними звітами, оприлюднюють таку звітність у повному обсязі згідно із законодавством протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення. В іншому випадку юридичну особу може бути притягнуто регулятором (контролюючим органом) до фінансової, адміністративної відповідальності.

Протягом строку дії воєнного стану в Україні виконання податкового обов'язку відтерміновується

У разі відсутності можливості у платника податків своєчасно виконати свій податковий обов'язок, зокрема щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої п.46.2 ПКУ, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов'язковим виконанням таких зобов'язань протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Якщо протягом встановленого строку платник податку не сплатить необхідні податки, збори, платежі, не зареєструє податкові накладні, акцизні накладні тощо, до такого платника застосовуватиметься фінансова відповідальність на загальних підставах, передбачених ПКУ.

Мораторій на податкові перевірки в дії

Законом України № 2118-IX встановлено, що податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються.

Встановлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ на період дії правового режиму воєнного стану, а також протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Заборонено також проводити податкові перевірки в період воєнного стану, крім камеральних перевірок в процедурі бюджетного відшкодування, а також фактичних перевірок.

Після ухвалення цих законів виникла низка запитань щодо того, як внесені зміни узгоджуються із системою оподаткування, яка визначена податковим законодавством України.

Вважаю, що зазначені вище закони покликані підтримати бізнес, шляхом створення правових механізмів, спрямованих на звільнення юридичних осіб, приватних підприємців від відповідальності за несвоєчасне оприлюднення фінансової звітності, а також на законодавчому рівні зменшити тиск на бізнес, зокрема звільнити юридичних осіб від відповідальність за порушення строків оприлюднення фінансової звітності, звільнити платників податків від відповідальності за несвоєчасну сплату податків, зборів, загальнообов'язкових платежів на період дії воєнного стану, запровадити мораторій на проведення деяких видів перевірок.

Однак, враховуючи зазначене, наголошую, що згідно зі ст. ст. 67, 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися законів України та сплачувати податки і збори в порядку й розмірах, встановлених законом.

Незважаючи на деякі послаблення з боку контролюючих органів в аспекті притягнення до відповідальності за невиконання (несвоєчасне виконання) податкових зобов'язань, платники податків мають розуміти, що дані правила діють тимчасово, а всі зобов'язання повинні бути виконані в будь-якому разі протягом строку, встановленого Законами, якими внесено зміни до НКУ, і якщо платники податків не виконають свої обов'язки у встановлені строки, то на таких платників податків чекає відповідальність (фінансова, адміністративна, і навіть кримінальна) незалежно від обставин, які платник податку вважає достатніми для невиконання своїх зобов'язань.