Що таке факторинг, його види та вартість

Факторинг - це сукупність послуг, які включають в себе інформаційну підтримку клієнта щодо його боржників, супровід і допомогу від фактора під час операцій між клієнтом і його дебіторами з юридичної точки зору, контроль процесу стягнення коштів з боржника.

Види факторингу:

Внутрішній, зовнішній (міжнародний), з регресом, без регресу, відкритий, закритий.

Вартість факторингу залежить від наступних умов:

 • Кількість обслуговуємих дебіторів;
 • Сума одиничного забезпечення;
 • Можливість швидкого отримання грошей, при відкритті рахунку в банку;
 • Відповідальне ставлення до виплат з боку боржників;
 • Зменшення відтермінування;
 • Облік оборотності.

Формула розрахунку факторингу

Рівняння включає:

 • Суму доставки (вказана в рахунку-фактурі)
 • Величину першого платежу (виставляється в договорі)
 • Тариф фактора (також прикріплений до договору)
 • Терміни, за які потрібно виконати роботу (можуть регулюватися)
 • Ефективна річна вартість без регресу

Суть безрегресного факторингу полягає у відповідальності факторингової компанії за не платоспроможність боржників. Розглянемо приклад: в активі підприємства виявляється певна сума практично приречених на невиплату з боку дебітора боргів. Оборотність дебіторської заборгованості протягом року буде зростати. Тому, щоб поповнити оборотні кошти, брати позики у банку необхідно в меншій кількості. Таким чином компанія заощадить на кредитах, що залучаються на поповнення оборотних фінансів. У підсумку, засобів буде зароблено більше, що, звичайно ж, є плюсом.