Шановні партнери!

Підприємство, що становить суспільний інтерес небанківська фінансова установа ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС» (код ЄДРПОУ 38800017) оголошує проведення конкурсу (тендеру) з відбору суб’єкта аудиторської діяльності (далі – САД), який може бути призначений для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік.

До участі в конкурсі (тендері) запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» й включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Обсяг робіт:

  1. Аудит річної консолідованої фінансової звітності станом на 31.12.2021 р. (Звіт незалежного аудитора);
  2. Надання впевненості стосовно перевірки звітних даних за 2021 рік (Звіт з надання впевненості).

У випадку зацікавленості в прийнятті участі у конкурсі (тендері) САД інформує ТОВ «ФК АКТІВІТІС» шляхом надсилання інформаційного листа в довільній формі.

Надсилаючи цінову пропозицію САД засвідчує:

відсутності обмежень надання аудиторських послуг претендентом-САД, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених ст. 27 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

відсутності (або наявності) в аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність;

сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

Не допускаються до участі в конкурсі (тендері) САД, які:

  • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
  • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
  • подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій.

Оцінка конкурсних пропозицій учасників здійснюється за наступними критеріями:

  1. Забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес;
  2. Відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
  3. Позитивний досвід надання аудиторських послуг у фінансовій сфері;
  4. Вартість аудиторських послуг.

Цей лист має силу тендерної документації. Лист оприлюднений на інтернет-сайт ТОВ «ФК АКТІВІТІС»: https://activitis.com. Також, але не обмежуючи, цей лист може
бути направлений персонально.