УМОВИ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

До участі у Конкурсі запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Пакет документів для участі у Конкурсі повинен містити:

· інформація про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

· копії свідоцтв, сертифікатів передбачених законодавством України;

· цінову пропозицію (вартість надання послуг, зазначених в Конкурсі з обов’язкового аудиту фінансової звітності) із зазначенням інформації про умови оплати (відсоток авансування; часткова оплата до та після надання послуг), розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту);

· інформацію щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг претендентом- суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

· інформацію щодо відсутності (або наявності) в аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність;

· документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

· проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;

· документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо).

Не допускаються до участі в Конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

· не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

· подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

· подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.

Графік проведення Конкурсу:

Дата початку проведення Конкурсу – 01 березня 2021 року.
Кінцевий строк приймання пропозицій – 10 березня 2021 року.
Дата та час проведення Конкурсу: 15 березня 2021 р.

Спосіб подання пропозицій:

На електронну адресу: office@activitis.com
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

Оцінка конкурсних пропозицій учасників здійснюється за наступними критеріями:

  1. Забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес;

  2. Відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

  3. Позитивний досвід надання аудиторських послуг у фінансовій сфері;

  4. Вартість аудиторських послуг.

Дане оголошення має силу тендерної документації. Оголошення оприлюднюється на інтернет сайті: https://activitis.com . Також, але не обмежуючи, оголошення може бути надане персонально.