На початку 2022 року серед небанківських фінансових установ (далі – НФУ), регулювання та нагляд за якими здійснює Національний банк України, постало питання: що таке комплаєнс і що з ним робити?
Підвищений інтерес пов’язаний з Положенням про ліцензування та реєстрацію небанківських фінансових установ надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджений постановою НБУ № 153, в якому з’явилось нове для небанківського ринку поняття «головний комплаєнс-менеджер» та низка вимог, пов’язаних із цією особою.
Положення відносить головного комплаєнс-менеджера до ключових осіб надавача фінансових послуг, а також:

 • встановлює доволі високі вимоги до його ділової репутації та професійної придатності;
 • забороняє приймати на посаду осіб, що не відповідають цим вимогам;
 • зобов’язує надавати регулятору інформацію про особу на рівні тієї, що подається про керівників і головного бухгалтера, та своєчасно оновлювати її;
 • наділяє НБУ правом вимагати звільнення головного комплаєнс-менеджера у разі його невідповідності встановленим вимогам та/або порушення надавачем фінпослуг законодавчих вимог.

Церемоній багато, а чим має займатись комплаєнс-менеджер та в чому його цінність для компанії, не зрозуміло.
Гарна новина для НФУ, які цілком не розуміють переваги комплаєнсу над витратами на його впровадження, полягає в тому, що, станом на сьогодні, законодавчої вимоги призначати комплаєнс-менеджера у НФУ немає. Положення про ліцензування визнає за НФУ лише право на призначення такої особи. Погана новина – наявність у НФУ комплаєнс-підрозділу або особи, на яку покладена функція такого підрозділу, лише справа часу (1-2 роки).

Що таке комплаєнс?

В контексті бізнесу під комплаєнсом розуміється діяльність компанії відповідно до вимог законодавства.
Конкретніше - це постійний процес, який здійснюється з метою недопущення ризиків виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів, в тому числі від втрати репутації, внаслідок невиконання компанією вимог законодавства, ринкових стандартів, внутрішніх документів. Це система, яка не дозволить працівнику як навмисно порушити правила, так і без попереднього наміру через недогляд, помилки, незнання або нерозуміння законодавчих вимог.
Комплаєнс не про створення результату сьогодні й зараз, це напрямок попередження втрат та створення доданої вартості бізнесу в майбутньому.

Які функції в ФК Актівітіс виконує комплаєнс?

Розуміючи переваги доброчесного ведення бізнесу, фінансова компанія “Актівітіс” наприкінці 2021 року визначила комплаєнс як самостійний напрямок. Відтепер питання контролю, які знаходились на периферії уваги та якими опікувались і юристи, і HR, і бухгалтерія з внутрішньою безпекою стали суттю діяльності комплаєнсу.
Комплаєнс в “Актівітіс” виконує такі функції:

 • здійснює аудит законодавства з тим, аби визначити вичерпний перелік законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють її діяльність;
 • бере участь у розробленні внутрішніх документів і контролює їх відповідність вимогам законодавства;
 • здійснює моніторинг змін у законодавстві та забезпечує контроль за своєчасною імплементацією цих змін у внутрішні документи;
 • управляє ризиками, пов’язаними з конфліктом інтересів;
 • контролює питання своєчасності та достовірності звітності;
 • забезпечує виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль щодо комплаєнс-ризиків;
 • вибудовує імідж доброчесного та прозорого гравця ринку небанківських фінансових послуг в очах контролюючих органів та клієнтів.

Які переваги надає комплаєнс?

Ефект від наявності комплаєнсу важко точно виміряти й оцінити, оскільки його елементи наскрізь пронизують усі ланки діяльності компанії. Правильно ж налагоджений механізм дає низку переваг:

 • розуміння вимог законодавства, яке постійно поглиблюється, ускладнюється та змінюється – компанія дізнається про законодавчі вимоги заздалегідь, а не від контролюючих органів під час перевірки;
 • можливість виявити та виправити недоліки до того, як вони стануть очевидними для інших (клієнтів, партнерів, контролерів);
 • відсутність випадків застосування заходів впливу/штрафних санкцій та, як наслідок, збереження ресурсів, які б витрачалися на виправлення недоліків та сплату штрафів;
 • оптимізація бізнес-процесів. Недосконале знання законів викликає бажання перестрахуватись, здійснити безліч додаткових дій або відмовитись від проведення операції. Комплаєнс дозволяє уникати де-рискінгу та пропонувати клієнтам зручні й прозорі послуги;
 • успішне подолання банківського комплаєнсу – правильне позиціювання компанії зменшує кількість запитів від банків щодо процедур KYC;
 • репутація, яка набуває надзвичайного значення зараз, під час війни, та є не лише красивим словом, а справжнім бізнес-активом (лояльність клієнтів, фактор прийняття рішення для інвесторів у разі залучення зовнішнього фінансування, зброя у конкурентній боротьбі тощо).

Важливо усвідомлювати, що бажаний результат від комплаєнсу буде тільки тоді, коли він не є формальним, таким що існує тільки на папері. “Актівтіс” розуміють, що комплаєнс-функції, на яких сьогодні зосередилась компанія, не остаточні. Але головне почати. Ми це зробили, оскільки прагнемо бути прогресивними та першими.