Простими словами, це угода, яка дозволяє кредитору отримати від третьої особи суму в рахунок зобов'язань боржника (відступлення права грошової вимоги). По суті, заміна кредитора в зобов'язанні. Деякі юристи, пояснюючи, називають такий документ симбіозом кредитного договору (фінансування) і договору про надання послуг.

Сторони і суть договору факторингу

У договорі факторингу фігурують такі сторони:

  • Боржник (він же Дебітор);
  • Кредитор (він же Клієнт або Постачальник);
  • Фактор (або факторингова компанія);
  • Може бути іноді четверта сторона — Посередник.

Факторингова компанія укладає з Клієнтом договір про надання факторингових послуг по мірі необхідності. Клієнт повинен надати Фактору документи, що підтверджують борг Боржника — це можуть бути рахунок-фактури, товарні накладні, акти прийому-передачі товару. Після цього Фактор очікує надходження коштів на рахунок від Дебітора, і повністю веде управління дебіторською заборгованістю. Коли заборгованість повністю виплачується Фактору, між ним і Клієнтом відбувається розрахунок — виплата суми за договором.

Простими словами, суть договору факторингу зводиться до того, що Фактор або факторингова компанія викуповує у Постачальника дебіторську заборгованість. Таким чином, Боржник стає клієнтом Фактора.

Відзначимо вигоду договору факторингу для Клієнта. Він дозволяє отримати оплату за відвантажений товар або надані послуги від Фактора відразу, не чекаючи оплати від Дебітора. Якщо ж такий договір уклав останній, то він за умовами отримує відстрочку на виплату свого боргу. Зразок або приклад такого документа ви без зусиль знайдете в інтернеті.

Вимоги до договору факторингу

Конкретний зразок договору факторингу не затверджений законом, але він може складатися з таких пунктів:

  • Зобов'язання, право вимоги, за яким робиться поступка — реквізити договору;
  • Обсяг, а також умови переходу прав до нового кредитора (Фактора) за зобов'язанням;
  • Процедура і терміни письмового повідомлення Дебітора про поступку права вимоги;
  • Список документів, які Кредитор повинен передати Фактору;
  • Форс-мажорні ситуації;
  • Відповідальність сторін.