Новини

26/10/2021 11:01

КОНКУРС З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Суб’єктам аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

Шановні партнери!

Підприємство, що становить суспільний інтерес небанківська фінансова установа ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС» (код ЄДРПОУ 38800017) оголошує проведення конкурсу (тендеру) з відбору суб’єкта аудиторської діяльності (далі – САД), який може бути призначений для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік.

До участі в конкурсі (тендері) запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» й включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Обсяг робіт:
1. Аудит річної консолідованої фінансової звітності станом на 31.12.2021 р. (Звіт незалежного аудитора);
2. Надання впевненості стосовно перевірки звітних даних за 2021 рік (Звіт з надання впевненості).
У випадку зацікавленості в прийнятті участі у конкурсі (тендері) САД інформує ТОВ «ФК АКТІВІТІС» шляхом надсилання інформаційного листа в довільній формі.

Етапи проведення конкурсу (тендеру):

Етап І з 25.10.2021 р. по
01.11.2021 р.

Заповнення САД цінової пропозиції
учасника конкурсу (тендеру) на основі отриманої
від ТОВ «ФК АКТІВІТІС» облікової інформації.
Скан-копія цінової пропозиції має бути заповнена,
підписана та завірена мокрою печаткою.

Граничний термін направлення цінової пропозиції в

форматі pdf - 02.11.2021 р.

Етап ІІ з 03.11.2021 р. по
10.11.2021 р.

Вивчення комерційних пропозицій, отриманих від САД.

Етап ІІI з 11.11.2021 р. по
19.11.2021 р.
Проведення зустрічей (переговорів) з відібраними
САД, співпраця з якими є потенційно доцільною.
Аналіз проекту договору про надання послуг з
обов'язкового аудиту фінансової звітності.
Етап ІV до 30.11.2021 р.

Обрання САД з яким буде підписано договір на
проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Контактна особа:
Дмитренко Євген, начальник відділу внутрішнього аудиту ТОВ «ФК АКТІВІТІС» (067)445-47-97; Yevhen.Dmytrenko@activitis.com).

Надсилаючи цінову пропозицію САД засвідчує:

  •  відсутності обмежень надання аудиторських послуг претендентом-САД, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених ст. 27 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
  • відсутності (або наявності) в аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність;
  • сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

Не допускаються до участі в конкурсі (тендері) САД, які:

  • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
  • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
  • подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій.
Оцінка конкурсних пропозицій учасників здійснюється за наступними
критеріями:
1. Забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту
фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес; 
2. Відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність»; 
3. Позитивний досвід надання аудиторських послуг у фінансовій сфері; 
4. Вартість аудиторських послуг.


Цей лист має силу тендерної документації. Лист оприлюднений на інтернет-сайт ТОВ «ФК АКТІВІТІС»: https://activitis.com. Також, але не обмежуючи, цей лист може
бути направлений персонально. 

Додатки:
1. Цінова пропозиція учасника конкурсу (тендеру) в форматі excel.


Довідково:
Фінансова звітність ТОВ «ФК АКТІВІТІС» та примітки до неї (включаючи інформацію щодо асоційованих компаній) розміщена за посиланням https://activitis.com/documents.

Директор Павло МАТІЯШ

Як вашому бізнесу може допомогти група компаній Activitis?

Ми проведемо аудит, виявимо точки зростання та запропонуємо стратегію розвитку бізнесу для досягнення ваших цілей. Наша команда здійснює не лише консалтинг, а й власноруч допоможе втілити нові рішення, щоб пришвидшити рух вашого бізнесу вперед. Пишіть нам на feedback@activitis.com або залиште повідомлення у зворотній формі.

Читайте також

Закон про гральний бізнес: готель на вагу золота

Корупція, відмивання коштів, шляхи як це все подолати і красиво вивести казино з тіні.

22/07/2020 12:07
Детальніше

Надання кредитів юридичним особам. Кредитування середнього бізнесу

Запустити власний бізнес можна і без стартового капіталу або збережень - якщо взяти кредит юридичним особам у компанії Activitis.

30/07/2020 04:07
Детальніше

Управління дебіторською заборгованістю юридичних осіб

Таке явище як дебіторська заборгованість, виникає в результаті розриву між угодою купівлі-продажу товару чи послуги і платнею. А в умовах кризи такий розрив може стати критичним в будь-який момент і для будь-якої компанії.

10/08/2020 12:08
Детальніше