Поширені питання

Відповідає:
Олександр Маслов
Генеральний директор Управляючої компанії Activitis
Модель Property management доповнює Facility Management (інфраструктурний та технічний менеджмент) шляхом надання послуг по комерційному менеджменту, який пов’язаний з функціонуванням об’єкта нерухомості з комерційної точки зору і полягає в обслуговуванні договорів оренди, роботі з орендарями, які забезпечують основний дохід від об’єкта комерційної нерухомості. Таким чином, відмінність розглянутих моделей полягає в їх цільових установках, а саме, Facility Management спрямований на раціоналізацію витрат і, як наслідок, зростання доходів. У свою чергу, Property management спрямований на пошук і залучення додаткових джерел доходу. Отже, Property management повинен доповнювати Facility Management в області комерційного менеджменту.
Детальніше
Нерухомість
Відповідає:
Олександр Маслов
Генеральний директор Управляючої компанії Activitis
Модель Asset management включає в себе управління інвестиційним портфелем нерухомості (управління активами) і полягає у всебічному управлінні нерухомістю — від розподілу повноважень по організації управління до визначення відповідальності за якість послуг. Asset management включає в себе як функції розглянутих моделей (маркетинг, здача в оренду, перепрофілювання), так і додаткові — фінансовий менеджмент (управління фінансовими потоками і ризиків). Використання даної моделі в сукупності з моделлю Facility Management може збільшити прибутковість об’єкта, забезпечивши зниження витрат на його утримання. Однак в цьому випадку, Facility Management повинен бути самостійно реалізований, а не бути складовою частиною Asset management. На початковому етапі розвитку ринку професійного управління комерційною нерухомістю більшість компаній працювали на основі моделі Facility Management. Активний розвиток ринку комерційної нерухомості, зростаюча конкуренція зажадали від керівників підприємства зниження витрат, оптимізації бізнес-процесів — що зажадало переходу до моделі Property management.
Детальніше
Нерухомість
Відповідає:
Найпростіший спосіб для власника нерухомості (фізичної особи) - внесення в декларацію про доходи сум отриманих від оренди майна і сплата з них 15% податку на дохід. Другий, на наш погляд більш оптимальний, - реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи з видом діяльності «Агентства нерухомості» або «Надання в оренду власного або орендованого нерухомого майна». Фіксований або плаваючий податок (3-5% від суми отриманих доходів) значно спростить процедуру сплати податків.
Детальніше
Нерухомість
Відповідає:
Павло Матiяш
Директор фінансової компанії
Факторинг - беззаставне фінансування під забезпечення прав вимоги грошових коштів, тобто фактор набуває товарні накладні, за якими у нього виникають права вимоги грошових коштів. За цим досить складним визначенням стоїть просте пояснення: факторинг - це купівля боргу. У будь-який факторингової операції беруть участь три сторони: Постачальник (кредитор) - компанія, що реалізує якийсь товар або послугу з відстрочкою платежу, надаючи товарний кредит. Покупець (дебітор) - компанія, що закуповує товар або послугу у постачальника з відстрочкою платежу. Фактор - банк або фінансова компанія, що надає послуги факторингу. Як правило, схема факторингу складається з таких етапів. Постачальник надає послуги або надає покупцеві товари і послуги з відстрочкою платежу. Постачальник передає фактору документи, що підтверджують факт появи дебіторської заборгованості. Фактор покриває велику частину заборгованості (аж до 95%). Дебітор проводить оплату за товар або послуги. Кредитор і фактор проводять остаточні розрахунки між собою: фактор отримує назад свої гроші з додатковою комісією за послуги, продавець отримує залишок належних йому коштів (5 - 30%). З певної точки зору в «родичі» факторингу можна записати кредитування під заставу дебіторської заборгованості, форфейтинг. Істотні відмінності факторингу - це, по-перше, відсутність застави, по-друге, комплексність. Сучасний факторинг - це завжди буде комплекс послуг, в який входять: інформаційне обслуговування клієнта (фактор завжди дає рекомендації клієнту щодо співпраці з його дебіторами, вказує на сумнівні моменти дебітора); юридичний супровід факторингових операцій, роботи клієнта з його дебіторами; управління дебіторською заборгованістю клієнта, тобто адміністрування (те, що передбачає роботи по поверненню заборгованості від дебітора).
Детальніше
Фінанси
Відповідає:
Павло Матiяш
Директор фінансової компанії
Розглянемо найпоширеніші види або форми факторингу, що відрізняються один від одного, в першу чергу, ступенем ризику, який несуть сторони угоди. Факторинг з регресом - передбачає, якщо дебітор не розрахується з факторинговою компанією, розрахунок повинен буде провести кредитор. Факторинг без регресу - форма факторингу, при якій фактор приймає на себе всі ризики: якщо дебітор не розрахується з ним - він просто втратить суму, виплачену кредитору. Відкритий факторинг - вид факторингу, при якому дебітора повідомляють про те, що його борг переданий. Закритий факторинг - вид факторингу, що не має на увазі повідомлення дебітора про переуступку боргу (банк надалі автоматично перенаправляє розрахунок за угодою в свою користь). Реальний факторинг - форма факторингу, за якою відбувається переуступлення вже існуючого боргового зобов'язання. Консенсуальний факторинг - форма факторингу, за якої заздалегідь відбувається переуступлення боргу, який ще не виник, майбутнього боргу (наприклад, продавець хоче таким чином "підстрахуватися"). Внутрішній факторинг - вид факторингу, при якому дебітор і кредитор знаходяться всередині однієї країни. Зовнішній або міжнародний факторинг - вид факторингу, при якому покупець і постачальник є резидентами різних країн.
Детальніше
Фінанси
Відповідає:
Павло Матiяш
Директор фінансової компанії
Кредит: Кредит, як правило, видається під заставу. Кредит повертається банку позичальником. Кредит видається на фіксований термін. Кредит виплачується в обумовлений договором день. Кредит видається на заздалегідь обумовлену суму. Для отримання кредиту необхідно оформити/ надавати велику кількість документів. При кредитуванні банк не надає позичальникові ніяких додаткових послуг. Факторинг: Для факторингового фінансування не потрібне забезпечення. Факторингове фінансування погашається з коштів, що виплачуються дебітором. Факторингове фінансування виплачується на строк фактичної відстрочки платежу. Факторингове фінансування виплачується в день поставки товару. Розмір фінансування не обмежений і може збільшуватися пропорційно зростанню обсягу продажів. Факторингове фінансування виплачується при пред'явленні рахунку-фактури і товарної накладної. Факторингове фінансування супроводжується управлінням дебіторською заборгованістю.
Детальніше
Фінанси
Відповідає:
Павло Матiяш
Директор фінансової компанії
Переваги факторингу: Підприємство отримує можливість фінансування оборотного капіталу без забезпечення (застави); Факторинг прискорює період оборотності грошових коштів; У порівнянні зі стандартними кредитними продуктами, наприклад овердрафтом, факторинг дозволяє отримати до 90% від суми поставленого товару (майбутніх надходжень). Факторинг - це можливість надавати більш вигідні (конкурентні) умови розрахунків своїм дебіторам (покупцям). За допомогою факторингу поліпшується стан дебіторської заборгованості клієнта. Фактор перевіряє репутацію та платіжну дисципліну боржника, стежить за тим, щоб борг сплачувався своєчасно і в повному обсязі. Серед недоліків факторингових операцій виділяють: Високі вимоги банку до наданих до продажу документів; У багатьох випадках - необхідність поручительства за клієнта (те, що називається факторингом з регресом); Ціна факторингу. На сьогоднішній день, факторинг - недешева послуга. Якщо провести паралель, факторинг - це бутиковий продукт. Середня ціна факторингових операцій в комплексі становить близько 30% річних. Хоча, ціновий фактор, при всій своїй важливості, не є визначальним при виборі “постачальника” факторингу.
Детальніше
Фінанси